BlinkAppC.nc

configuration BlinkAppC
{
}
implementation
{
 components MainC, BlinkC, LedsC
 components new TimerMilliC() as Timer0;

 BlinkC -> MainC.Boot;

 BlinkC.Timer0 -> Timer0;

 BlinkC.Leds -> LedsC;
}
configuration <Název soboru>AppC
 Výčet použitých komponent
 Timer0 - nutno naimplementovat

 Leds - nutno naimplementovatBlinkC.nc

includes Timer;

module BlinkC
{
 uses interface Timer as Timer0;
 uses interface Leds;
 uses interface Boot;
}
implementation
{
 event void Boot.booted()
 {
  call Timer0.startPeriodic( 250 );
 }

 event void Timer0.fired()
 {
  call Leds.led0Toggle();
 }
}


module <Název soboru>C

 Používané interfaces
 deklarované v AppC.nc


Implementace

 reakce interfacu Boot na událost booted()

 zavolá se příkaz startPeriodic(250)
 pomocí interfacu Timer0

 událost - přetečení časovače

 interface.command


Poznámky