ISO OSIPopisTCP/IP
Aplikační vrstva Telnet, FTP, SMTP
Presentační vrstva Síťová prezentace dat (Notace ASN.1) Komprese
  Statické metody
  Diferenční metody
  Slovníkové metody
Kryptografie
  Symetrická (substituce, transpozice, symetrické šifry, DES, Triple DES, proudová DES)
  S veřejným klíčem (RSA)
  Autentizace s využitím veřejného klíče
  Hashovací funkce
  Elektronický podpis
Relační vrstva Řízení dialogu
Synchronizace
Řízení aktivit
Transportní vrstva Multiplexace a adresace - rozdělení spojení mezi procesy
Formát transportních paketů (TCP,UDP)
Navazování spojení
Koncové řízení toku
TCP, UDP
Síťová vrstva Přepojování kanálů
Přepojování zpráv a paketů
Datagram a virtuální kanál
Směrování
  Záplavové
  Izolované
  Statické
  Adaptivní
  RIP - distance vector algoritmus
  OSPF - Link state algoritmus
  Hiearchické
  Jmená služba DNS
Řízení toku
  Zahazování paketů
  Diferencová obsluha
   FIFO
   Prioritní obsluha
   Obsluha WFQ
  Koncové řízení toků
   Token Bucket mechanismus
   Leaky Bucket mechanismus
  Zpětnovazební mechanismy - Indikace zahlcení
IP
Linková vrstva Chyby v přenosovém kanále
Modely potvrzovacích mechanismů
  Komunikující automaty
  Petriho sítě
Metody potvrzování
  Synchronní simplexní protokol
   Simplexní protokol s pozitivním potvrzováním
   Simplexní protokol s čistě negativním potvrzováním
   Simplexní protokol s negativním potvrzováním
   Číslování rámců
   Skupinové potvrzování
   Selektivní opakování
  Poloduplexní a duplexní přenos
   Nesamostatné potvrzování
Protokoly
  Znakově orientované
   SLIP,BSC
  Bitově orientované
   SDLC, HDLC, PPP, MPPP
  Ethernet
Fyzická vrstva Přenosové médium
  Symetrické vedení
  Nesymetrické vedení
  Optické vedení
  Bezdrátové spoje
Kódování a modulace
  NRZ,NRZI,PSK,MANCHESTER
  Sdílení přenosového média (kmitočtový,časový multiplex)
  Synchonizace (synchoní, asynchroní)
Sériová rozhraní
  RS-232, RS-432, V.35, RS-530, X.21
  ISDN,USB, Ethernet
Topologie
  Sběrnice
   Rozdělení kapacity kanálu (kmitočtový,časový multiplex)
   Způsob řízení
    Centralizované řízení - Přidělování na výzvu
    Distribuované řízení
     Rezervace kanálu
     Binární vyhledávání
     Logický kruh
     Virtuální logický kruh
    Náhodný přístup
     Aloha (prostá,taktovaná,řízená)
     CSMA (nenaléhající, naléhající, p-naléhající, CSMA/CD
  Hvězda a strom
  Kruh
   Newhallův kruh (Token Ring)
   Pierceův kruh
   Vkládání rámců