Příklad k rozmyšlení:

"Old-style banner": v dřevních dobách výpočetní techniky bylo módou tisknout velké nápisy složené nikoliv z bodů, ale z celých znaků. Příkladem takových nápisů jsou:
##  ##  ###               ###   ###       ##             ###        #### 
### ###                       ##                      ##       ## ## 
####### ####  ## ##     ## ###  ####    ##       ##  ####  ###### ## ##  ## ##     ##   
#######   ## #######     ### ##   ##  #####       ##   ## # ##  ## ##  ## ##     ##   
## # ## ##### #######     ## ## ##### ## ##       ##  #####  ##  ## ##  ####      ##   
##  ## ## ## ## # ##     ##   ## ## ## ##     ## ## ## ##  ## #  #####  ## ##      ## ## 
##  ## ###### ##  ##     ####   ###### ### ##     ## ##  ### ## ######   ## ### ##      #### 
                                 ####          #####              
  #######   
  ########  
    # ##  
    #  ## 
    # ##  
  ########  
  #######   
        
  #    # 
  ########## 
  ########## 
     #   
     #   
  #######   
  ######   
        
   #####   
  #######   
  #   #   
  #   #   
  #   #   
  #######   
   #####   
        
        
 ##      
 ###      
 #       
 #    #   
 ########## ## 
 ######### ## 
Vaším úkolem je naprogramovat proceduru (funkci) řešící tuto úlohu. Parametry budou: Výstupem funkce bude nápis tvořený znaky # a mezerami, který odpovídá vstupnímu textu zapsanému zadaným fontem. Funkce naprogramujete ve dvou variantách, jedna bude zobrazovat text zleva doprava (jako v prvé ukázce), druhá pak shora dolů (jako ve druhé ukázce). Funkce budou mít prototypy:
void BannerRight ( unsigned char * Font, int Height, char * Text );
void BannerDown ( unsigned char * Font, int Height, char * Text );
Je požadováno, aby funkce uměly pracovat s různou velikostí fontu.

Nápověda:
Font můžete specifikovat např. následovně:
Ukázka fontu 8x8, písmeno M
 
 1 |  |  |  |  |  |  |  |  
 2 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  |  
 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 |  

 # | # |  |  |  | # | # |  |  0xC6 = 198
 # | # | # |  | # | # | # |  |  0xEE = 238
 # | # | # | # | # | # | # |  |  0xFE = 254
 # | # | # | # | # | # | # |  |  0xFE = 254
 # | # |  | # |  | # | # |  |  0xD6 = 214
 # | # |  |  |  | # | # |  |  0xC6 = 198
 # | # |  |  |  | # | # |  |  0xC6 = 198
  |  |  |  |  |  |  |  |  0x00 =  0
Ve fontu 8x8 může být písmeno M kódováno osmicí bajtů 198, 238, 254, 254, 214, 198, 198, 0 od pozice 8 * 77 ( 77 = 0x4d = ASCII kód 'M' ).

Následuje možný výpis dvou fontů - 8x8 a 8x16

static unsigned char Font8x8[] =
 {
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x7e, 0x81, 0xa5, 0x81, 0xbd, 0x99, 0x81, 0x7e,
 0x7e, 0xff, 0xdb, 0xff, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0x7e,
 0x6c, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x0,
 0x10, 0x38, 0x7c, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x0,
 0x38, 0x7c, 0x38, 0xfe, 0xfe, 0xd6, 0x10, 0x38,
 0x10, 0x10, 0x38, 0x7c, 0xfe, 0x7c, 0x10, 0x38,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x0, 0x0,
 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff,
  0x0, 0x3c, 0x66, 0x42, 0x42, 0x66, 0x3c, 0x0,
 0xff, 0xc3, 0x99, 0xbd, 0xbd, 0x99, 0xc3, 0xff,
  0xf, 0x7, 0xf, 0x7d, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78,
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x7e, 0x18,
 0x3f, 0x33, 0x3f, 0x30, 0x30, 0x70, 0xf0, 0xe0,
 0x7f, 0x63, 0x7f, 0x63, 0x63, 0x67, 0xe6, 0xc0,
 0x18, 0xdb, 0x3c, 0xe7, 0xe7, 0x3c, 0xdb, 0x18,
 0x80, 0xe0, 0xf8, 0xfe, 0xf8, 0xe0, 0x80, 0x0,
  0x2, 0xe, 0x3e, 0xfe, 0x3e, 0xe, 0x2, 0x0,
 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18,
 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x0, 0x66, 0x0,
 0x7f, 0xdb, 0xdb, 0x7b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x0,
 0x3e, 0x63, 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0xcc, 0x78,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x0,
 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0xff,
 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x0,
  0x0, 0x18, 0xc, 0xfe, 0xc, 0x18, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x30, 0x60, 0xfe, 0x60, 0x30, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xfe, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x24, 0x66, 0xff, 0x66, 0x24, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xff, 0xff, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x30, 0x78, 0x78, 0x30, 0x30, 0x0, 0x30, 0x0,
 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x0,
 0x30, 0x7c, 0xc0, 0x78, 0xc, 0xf8, 0x30, 0x0,
  0x0, 0xc6, 0xcc, 0x18, 0x30, 0x66, 0xc6, 0x0,
 0x38, 0x6c, 0x38, 0x76, 0xdc, 0xcc, 0x76, 0x0,
 0x60, 0x60, 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x30, 0x60, 0x60, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0,
 0x60, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x60, 0x0,
  0x0, 0x66, 0x3c, 0xff, 0x3c, 0x66, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x30, 0x30, 0xfc, 0x30, 0x30, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x30, 0x30, 0x60,
  0x0, 0x0, 0x0, 0xfc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x30, 0x30, 0x0,
  0x6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0x80, 0x0,
 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0,
 0x30, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0xfc, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xc, 0x38, 0x60, 0xcc, 0xfc, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xc, 0x38, 0xc, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0x1c, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xfe, 0xc, 0x1e, 0x0,
 0xfc, 0xc0, 0xf8, 0xc, 0xc, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0x38, 0x60, 0xc0, 0xf8, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0xfc, 0xcc, 0xc, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0xc, 0x18, 0x70, 0x0,
  0x0, 0x30, 0x30, 0x0, 0x0, 0x30, 0x30, 0x0,
  0x0, 0x30, 0x30, 0x0, 0x0, 0x30, 0x30, 0x60,
 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfc, 0x0, 0x0, 0xfc, 0x0, 0x0,
 0x60, 0x30, 0x18, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0x30, 0x0,
 0x7c, 0xc6, 0xde, 0xde, 0xde, 0xc0, 0x78, 0x0,
 0x30, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0xfc, 0xcc, 0xcc, 0x0,
 0xfc, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x66, 0x66, 0xfc, 0x0,
 0x3c, 0x66, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0x66, 0x3c, 0x0,
 0xf8, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6c, 0xf8, 0x0,
 0xfe, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x62, 0xfe, 0x0,
 0xfe, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x60, 0xf0, 0x0,
 0x3c, 0x66, 0xc0, 0xc0, 0xce, 0x66, 0x3e, 0x0,
 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xfc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x0,
 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
 0x1e, 0xc, 0xc, 0xc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0xe6, 0x66, 0x6c, 0x78, 0x6c, 0x66, 0xe6, 0x0,
 0xf0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x0,
 0xc6, 0xee, 0xfe, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0x0,
 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xde, 0xce, 0xc6, 0xc6, 0x0,
 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x0,
 0xfc, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xdc, 0x78, 0x1c, 0x0,
 0xfc, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x6c, 0x66, 0xe6, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0x60, 0x30, 0x18, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0xfc, 0xb4, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xfc, 0x0,
 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x30, 0x0,
 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xfe, 0xee, 0xc6, 0x0,
 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x0,
 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
 0xfe, 0xc6, 0x8c, 0x18, 0x32, 0x66, 0xfe, 0x0,
 0x78, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x78, 0x0,
 0xc0, 0x60, 0x30, 0x18, 0xc, 0x6, 0x2, 0x0,
 0x78, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x78, 0x0,
 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff,
 0x30, 0x30, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0x76, 0x0,
 0xe0, 0x60, 0x60, 0x7c, 0x66, 0x66, 0xdc, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xc0, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0x1c, 0xc, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xfc, 0xc0, 0x78, 0x0,
 0x38, 0x6c, 0x60, 0xf0, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0xc, 0xf8,
 0xe0, 0x60, 0x6c, 0x76, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x0,
 0x30, 0x0, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
  0xc, 0x0, 0xc, 0xc, 0xc, 0xcc, 0xcc, 0x78,
 0xe0, 0x60, 0x66, 0x6c, 0x78, 0x6c, 0xe6, 0x0,
 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xcc, 0xfe, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xf8, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0xf0,
  0x0, 0x0, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0xc, 0x1e,
  0x0, 0x0, 0xdc, 0x76, 0x66, 0x60, 0xf0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc0, 0x78, 0xc, 0xf8, 0x0,
 0x10, 0x30, 0x7c, 0x30, 0x30, 0x34, 0x18, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x30, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xd6, 0xfe, 0xfe, 0x6c, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0xc, 0xf8,
  0x0, 0x0, 0xfc, 0x98, 0x30, 0x64, 0xfc, 0x0,
 0x1c, 0x30, 0x30, 0xe0, 0x30, 0x30, 0x1c, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0,
 0xe0, 0x30, 0x30, 0x1c, 0x30, 0x30, 0xe0, 0x0,
 0x76, 0xdc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0xfe, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xc0, 0xcc, 0x78, 0x18, 0xc, 0x78,
  0x0, 0xcc, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7e, 0x0,
 0x1c, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xfc, 0xc0, 0x78, 0x0,
 0x7e, 0xc3, 0x3c, 0x6, 0x3e, 0x66, 0x3f, 0x0,
 0xcc, 0x0, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0x7e, 0x0,
 0xe0, 0x0, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0x7e, 0x0,
 0x30, 0x30, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0x7e, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x78, 0xc0, 0xc0, 0x78, 0xc, 0x38,
 0x7e, 0xc3, 0x3c, 0x66, 0x7e, 0x60, 0x3c, 0x0,
 0xcc, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xfc, 0xc0, 0x78, 0x0,
 0xe0, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xfc, 0xc0, 0x78, 0x0,
 0xcc, 0x0, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
 0x7c, 0xc6, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0,
 0xe0, 0x0, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
 0xc6, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0x0,
 0x30, 0x30, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xfc, 0xcc, 0x0,
 0x1c, 0x0, 0xfc, 0x60, 0x78, 0x60, 0xfc, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7f, 0xc, 0x7f, 0xcc, 0x7f, 0x0,
 0x3e, 0x6c, 0xcc, 0xfe, 0xcc, 0xcc, 0xce, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0xcc, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0xe0, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7e, 0x0,
  0x0, 0xe0, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7e, 0x0,
  0x0, 0xcc, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0xc, 0xf8,
 0xc3, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x0,
 0xcc, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x7e, 0xc0, 0xc0, 0x7e, 0x18, 0x18,
 0x38, 0x6c, 0x64, 0xf0, 0x60, 0xe6, 0xfc, 0x0,
 0xcc, 0xcc, 0x78, 0xfc, 0x30, 0xfc, 0x30, 0x30,
 0xf8, 0xcc, 0xcc, 0xfa, 0xc6, 0xcf, 0xc6, 0xc7,
  0xe, 0x1b, 0x18, 0x3c, 0x18, 0x18, 0xd8, 0x70,
 0x1c, 0x0, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0x7e, 0x0,
 0x38, 0x0, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x0,
  0x0, 0x1c, 0x0, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0x1c, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7e, 0x0,
  0x0, 0xf8, 0x0, 0xf8, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x0,
 0xfc, 0x0, 0xcc, 0xec, 0xfc, 0xdc, 0xcc, 0x0,
 0x3c, 0x6c, 0x6c, 0x3e, 0x0, 0x7e, 0x0, 0x0,
 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x7c, 0x0, 0x0,
 0x30, 0x0, 0x30, 0x60, 0xc0, 0xcc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0xfc, 0xc0, 0xc0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0xfc, 0xc, 0xc, 0x0, 0x0,
 0xc3, 0xc6, 0xcc, 0xde, 0x33, 0x66, 0xcc, 0xf,
 0xc3, 0xc6, 0xcc, 0xdb, 0x37, 0x6f, 0xcf, 0x3,
 0x18, 0x18, 0x0, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0,
  0x0, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x66, 0x33, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xcc, 0x66, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x0, 0x0,
 0x22, 0x88, 0x22, 0x88, 0x22, 0x88, 0x22, 0x88,
 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa,
 0xdb, 0x77, 0xdb, 0xee, 0xdb, 0x77, 0xdb, 0xee,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0xf8, 0x18, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xf6, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0xf8, 0x18, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x36, 0x36, 0xf6, 0x6, 0xf6, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0xfe, 0x6, 0xf6, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0xf6, 0x6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0xf8, 0x18, 0xf8, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x37, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x37, 0x30, 0x3f, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3f, 0x30, 0x37, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0xf7, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0xf7, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x37, 0x30, 0x37, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x36, 0x36, 0xf7, 0x0, 0xf7, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x18, 0x18, 0xff, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x3f, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x1f, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x1f, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x3f, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xff, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x18, 0x18, 0xff, 0x18, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
  0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x76, 0xdc, 0xc8, 0xdc, 0x76, 0x0,
  0x0, 0x78, 0xcc, 0xf8, 0xcc, 0xf8, 0xc0, 0xc0,
  0x0, 0xfc, 0xcc, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0x0,
  0x0, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x0,
 0xfc, 0xcc, 0x60, 0x30, 0x60, 0xcc, 0xfc, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7e, 0xd8, 0xd8, 0xd8, 0x70, 0x0,
  0x0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0xc0,
  0x0, 0x76, 0xdc, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0,
 0xfc, 0x30, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x30, 0xfc,
 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x0,
 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x6c, 0xee, 0x0,
 0x1c, 0x30, 0x18, 0x7c, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7e, 0xdb, 0xdb, 0x7e, 0x0, 0x0,
  0x6, 0xc, 0x7e, 0xdb, 0xdb, 0x7e, 0x60, 0xc0,
 0x38, 0x60, 0xc0, 0xf8, 0xc0, 0x60, 0x38, 0x0,
 0x78, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x0,
  0x0, 0xfc, 0x0, 0xfc, 0x0, 0xfc, 0x0, 0x0,
 0x30, 0x30, 0xfc, 0x30, 0x30, 0x0, 0xfc, 0x0,
 0x60, 0x30, 0x18, 0x30, 0x60, 0x0, 0xfc, 0x0,
 0x18, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0, 0xfc, 0x0,
  0xe, 0x1b, 0x1b, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xd8, 0xd8, 0x70,
 0x30, 0x30, 0x0, 0xfc, 0x0, 0x30, 0x30, 0x0,
  0x0, 0x76, 0xdc, 0x0, 0x76, 0xdc, 0x0, 0x0,
 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0,
  0xf, 0xc, 0xc, 0xc, 0xec, 0x6c, 0x3c, 0x1c,
 0x78, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x70, 0x18, 0x30, 0x60, 0x78, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
 };

static unsigned char Font8x16[] = 
 {
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7e, 0x81, 0xa5, 0x81, 0x81, 0xbd, 0x99, 0x81, 0x81, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7e, 0xff, 0xdb, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x6c, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x10, 0x38, 0x7c, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x99, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0xff, 0xff, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x3c, 0x66, 0x42, 0x42, 0x66, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0x99, 0xbd, 0xbd, 0x99, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  0x0, 0x0, 0x1e, 0xe, 0x1a, 0x32, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3f, 0x33, 0x3f, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x70, 0xf0, 0xe0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7f, 0x63, 0x7f, 0x63, 0x63, 0x63, 0x63, 0x67, 0xe7, 0xe6, 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0xdb, 0x3c, 0xe7, 0x3c, 0xdb, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfe, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x2, 0x6, 0xe, 0x1e, 0x3e, 0xfe, 0x3e, 0x1e, 0xe, 0x6, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x0, 0x66, 0x66, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7f, 0xdb, 0xdb, 0xdb, 0x7b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x7c, 0xc6, 0x60, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0xc, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0xc, 0xfe, 0xc, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x30, 0x60, 0xfe, 0x60, 0x30, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x28, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x10, 0x38, 0x38, 0x7c, 0x7c, 0xfe, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0xfe, 0x7c, 0x7c, 0x38, 0x38, 0x10, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x24, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x7c, 0xc6, 0xc2, 0xc0, 0x7c, 0x6, 0x86, 0xc6, 0x7c, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc2, 0xc6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc6, 0x86, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x76, 0xdc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x30, 0x30, 0x30, 0x60, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0xc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x30, 0x18, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x66, 0x3c, 0xff, 0x3c, 0x66, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2, 0x6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x38, 0x78, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0x6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0xc6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0x6, 0x6, 0x3c, 0x6, 0x6, 0x6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc, 0x1c, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xfe, 0xc, 0xc, 0xc, 0x1e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xfc, 0xe, 0x6, 0x6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x38, 0x60, 0xc0, 0xc0, 0xfc, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfe, 0xc6, 0x6, 0x6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0x6, 0x6, 0x6, 0xc, 0x78, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x30, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0xc, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x60, 0x30, 0x18, 0xc, 0x6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xde, 0xde, 0xde, 0xdc, 0xc0, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0xfc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0x66, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc2, 0x66, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xf8, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6c, 0xf8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x60, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x60, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0x66, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xde, 0xc6, 0xc6, 0x66, 0x3a, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xff, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x1e, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xe6, 0x66, 0x6c, 0x6c, 0x78, 0x78, 0x6c, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xf0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xee, 0xfe, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xfe, 0xde, 0xce, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xde, 0x7c, 0xc, 0xe, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0x60, 0x38, 0xc, 0x6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x7e, 0x7e, 0x5a, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x10, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xd6, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x38, 0x6c, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfe, 0xc6, 0x86, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc2, 0xc6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0x70, 0x38, 0x1c, 0xe, 0x6, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0,
 0x30, 0x30, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x78, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0xdc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x1c, 0xc, 0xc, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x38, 0x6c, 0x64, 0x60, 0xf0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0xc, 0xcc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x6c, 0x76, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x6, 0x6, 0x0, 0xe, 0x6, 0x6, 0x6, 0x6, 0x6, 0x6, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x66, 0x6c, 0x78, 0x78, 0x6c, 0x66, 0xe6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xec, 0xfe, 0xd6, 0xd6, 0xd6, 0xd6, 0xd6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0xc, 0xc, 0x1e, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xdc, 0x76, 0x62, 0x60, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0x60, 0x38, 0xc, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x10, 0x30, 0x30, 0xfc, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x36, 0x1c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xd6, 0xfe, 0x6c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x38, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0x6, 0xc, 0xf8, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0xcc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xe, 0x18, 0x18, 0x18, 0x70, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x70, 0x18, 0x18, 0x18, 0xe, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x70, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x76, 0xdc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0x3c, 0x66, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc2, 0x66, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0xd8, 0x70, 0x0, 0x1c, 0xc, 0xc, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0x0, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0xd8, 0x70, 0x0, 0xf8, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6c, 0xf8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0x7e, 0x7e, 0x5a, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x66, 0x66, 0x0, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x0, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc6, 0xc6, 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x38, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x78, 0x68, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x6c, 0x38, 0x0, 0xfe, 0xcc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0xfe, 0xc6, 0x86, 0xc, 0x18, 0x30, 0x62, 0xc6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x10, 0x38, 0x6c, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x78, 0xcc, 0x78, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0x6, 0xc, 0x78, 0x0,
  0x0, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0x60, 0x38, 0xc, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x38, 0x6c, 0x64, 0x60, 0xf0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0xe6, 0xfc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x6, 0xc, 0x18, 0x0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x6c, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0x10, 0x30, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x36, 0x1c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x18, 0x30, 0x60, 0x0, 0x78, 0xc, 0x7c, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x18, 0x30, 0x60, 0x0, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x6c, 0x38, 0x0, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x6c, 0x38, 0x0, 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xfe, 0xde, 0xce, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x3c, 0x66, 0x3c, 0x0, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0x60, 0x38, 0xc, 0xc6, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x6c, 0x38, 0x0, 0xdc, 0x76, 0x62, 0x60, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x6, 0x6, 0x6, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc0, 0xc0, 0xc2, 0xc6, 0xcc, 0x18, 0x30, 0x60, 0xce, 0x93, 0x6, 0xc, 0x1f, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xc0, 0xc0, 0xc2, 0xc6, 0xcc, 0x18, 0x30, 0x66, 0xce, 0x9a, 0x3f, 0x6, 0xf, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x66, 0x33, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xcc, 0x66, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x11, 0x44, 0x11, 0x44, 0x11, 0x44, 0x11, 0x44, 0x11, 0x44, 0x11, 0x44, 0x11, 0x44, 0x11, 0x44,
 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa,
 0xdd, 0x77, 0xdd, 0x77, 0xdd, 0x77, 0xdd, 0x77, 0xdd, 0x77, 0xdd, 0x77, 0xdd, 0x77, 0xdd, 0x77,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8, 0x18, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xf6, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf8, 0x18, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xf6, 0x6, 0xf6, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x6, 0xf6, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xf6, 0x6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8, 0x18, 0xf8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x37, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x37, 0x30, 0x3f, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x3f, 0x30, 0x37, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xf7, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0xf7, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x37, 0x30, 0x37, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xf7, 0x0, 0xf7, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x3f, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x1f, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1f, 0x18, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x3f, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0xff, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff, 0x18, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
  0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x76, 0xdc, 0xd8, 0xd8, 0xd8, 0xdc, 0x76, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x76, 0x6c, 0x60, 0x60, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0xc6, 0x60, 0x30, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc6, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7e, 0xd8, 0xd8, 0xd8, 0xd8, 0xd8, 0x70, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x76, 0xdc, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x7e, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0xee, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x1e, 0x30, 0x18, 0xc, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7e, 0xdb, 0xdb, 0xdb, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x3, 0x6, 0x7e, 0xcf, 0xdb, 0xf3, 0x7e, 0x60, 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x1c, 0x30, 0x60, 0x60, 0x7c, 0x60, 0x60, 0x60, 0x30, 0x1c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x0, 0x0, 0xfe, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x30, 0x18, 0xc, 0x6, 0xc, 0x18, 0x30, 0x0, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x18, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0xc, 0x0, 0x7e, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0xe, 0x1b, 0x1b, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xd8, 0xd8, 0xd8, 0x70, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x7e, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x76, 0xdc, 0x0, 0x76, 0xdc, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xf, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xc, 0xec, 0x6c, 0x6c, 0x3c, 0x1c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0xd8, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x70, 0x98, 0x30, 0x60, 0xc8, 0xf8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7c, 0x7c, 0x7c, 0x7c, 0x7c, 0x7c, 0x7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
 };

Zpět (C) 2000, L.Vagner