PZ - Periferní zařízení

Vstupně výstupní zařízení

 • IN/OUT instrukce
 • signály: IOR, IOW, MEMR, MEMW

 • MOV
 • instrukce má mnoho způsobu adresování

  signály: MEMR, MEMW

  PCI

  Ovladače

 • Maj ještě smysl staticky linkovan ovladačce a proč
 • Pokud chceme při bootování systému hned používat některé ovladače, tak potřebujeme aby byly staticky linkované.

 • ABI - application binary interface
 • Dodrezeni urciteho rozhrani uvnitr binarniho souboru

 • WDM - Windows Driver Model
 • abstrakce hw, P&P, power managment, I/O subsystem - odpoutání ovladačů od přímého přístupu k HW

 • Dynamická hiearchie ovladačů
 • Chci-li připojit USB disk, tak potřebuji ovladač rozhraní USB, poté ovladač k filesystému.

  v linuxu je videt hiearchie po zadání příkazu lsmod

 • Jak přistupují ovladače na periferní zařízení z moderního operačního systému
 • Přes služby jádra

  Disky

 • GMR - Gigant Magneto Resistance
 • PRML - Partial Response Maximal Likehood
 • U PRML nejsou vyhodnocovány vrcholy čteného signálu, ale ntvar signálu (Invitation Computer Conference 1998 - Fitjusi). Kód PRML spočítá a uloží každý datový bit ne jako sled jedniček a nul, ale jako sumu z několika dříve uložených bitů. Je-li na některém místě čitelná jen část informací, umí si softwre spočítat chybějící bit. Mezi procesorem a hlavou je tedy už jen A/D převodník. Zpracování je i statistické a používá tzv. Viterbiho přijímač, který bere ohled na závislosti signální posloupnosti.

 • PR
 • Dye Recording
 • Zahrátím mení nekteré látky optické vlastnosti (pruhlednost, barvu), takže se laserový paprsek nemuže odrazit od reflexní vrstvy. Proces je nevratný.

 • RLL - Run Length Limited
 • MF - frekvenční modulace
 • MFM - modifikovaná frekvenční modulace
 • DataMFM
  1NR
  0RN pokud následuje 0
  0NN pokud následuje 1

  N - není reverzace
  R - reverzace

  Disková architektura

  NAS - Network Attached Storage

  Centralizované uložiětě dat, jeden server má uložena všechna data na jednom místě

  SAN - Storage Area Network

  Paměťový prostor je rozprostřen v prostoru, ftp server, library server

  RAID - Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks

 • RAID 0 - stripping, paměťový prostor rozložen mezi více disků
 • RAID 1 - zrcadlení, dva disky obsahující tytéž data
 • RAID 1+0 - nejdříve použita technologie RAID 1 zrcadlení a poté nad to je strpping RAID 0
 • RAID 5 - data jsou rozprostřena na více disků, navíc uložena paritní informace
 • Zabezpečení

 • Redundanci - vkládání nadbztečných informací
 • Interleaving - prokládání údajů
 • Hammingova vzálenost - vzdálenost dvou kódových slov na Hammingově krychly, neboli v kolika bitech se dvě slova liší
 • RS - Reed Sollomonův kód

  RS(26,24) - původní data 24B + 2B parity zakódujeme jako 26B

  CIRC - Cross-Interleaved Reed-Solomon Code

  kódování = Redundance + prokládání

  Pokud provedeme tuto operaci 2x tak se jedná o CIRC (audio CD)

  Pokud provedeme tuto operaci 3x tak se jedná o CIRC + RSPC(Reed Solomon Product Code) (datové CD)

  RSPC - RS Progressive Coding (by Šnorek)

  RS kód nad GF(28) Galoisovým telesem (Galois Field), který generuje pole P-parity a Q-parity.

  Řadič displaye

 • bodová reprezentace ve videopaměti - co pixell to infomrace o něm v paměti
 • buňková reprezentace - ve videopaměti jsou uložena písmena + atributy (menší nárok na paměť)
 • Generátor znaků

 • ROM - základní sada fontů
 • SRAM - měnitelná sada fontů
 • Tiskárny

 • bubble jet - vytvoření kapky teplem
 • ink jet - vytvoření kapky piezoelektricky
 • Reřimy

 • SPP - standartní paralelní port (jednosměrná komunikace)
 • EPP - Enhanced Parallel Port, obousměrný přenos, kromě dat je možno přenášet i adresu (rozlišeno signály), přenosové cykly
 • ECP - Extended Capability Port,obousměrný přenos, datové a příkazové cykly
 • Myšky

 • track point - takovy ten maly joystick co maji IBM notebooky v klavesnici
 • touchpad, trackpad - dotyková ploška pro notebooky, klasika,pracuje na principu změně kapacity
 • SCSI - Small Computer System Interface

  Paměti