Cvičení X

Mapování komponent, příkazy generic a generate.

Napište entitu AndOr, která má 2 jednobitové vstupy a 2 jednobitové výstupy. Na jednom z výstupů je logický součet vstupů na druhém je logický součin. Architekturu implementujte s pomocí komponent. Definujte komponentu cAnd pro logický součin a cOr pro logický součet. Obě komponenty osaďte entitou Mux (která implementuje multiplexor) tak aby realizovala požadovanou funkci.
MUX, šablona pro AndOr

Vytvořte novou entitu, kde kaskádně spojíte několik komponent AndOr za sebe, dle obrázku. Počet komponent nechť je dán pomocí generic. V těle architektury využijte příkazů generate.
šablona pro kaskádní zapojení

Napište tester a otestujte chování.

Odpojování signálů, strážené signály a bloky

Porovnejte chování normálního, stráženého signálu register a stráženého signálu bus při použití v sekvenčním prostředí.

odpojovani.vhd

Porovnejte chování strážených signálů při použití ve strážených blocích.

odpojovani2.vhdřešení